Ukážky


LES PETITS LOUSTICS

pre deti predškolského veku

 Les Petits Loustics 1

1

 Les Petits Loustics 2

2

LES LOUSTICS

pre 1. stupeň ZŠ

 Les Loustics 1

1 (A1.1)

 Les Loustics 2

2 (A1)

 Les Loustics 3

3 (A2.1)

PASSE-PASSE

pre základné školy

Passe-passe 1

1 (A1.1)

Passe-passe 2

2 (A1)

Passe-passe 3

3 (A2.1)

ZIG ZAG+

pre základné školy

 Zig Zag+ 1

1 (A1.1)

  Zig Zag+ 2

2 (A1.2)

  Zig Zag+ 3

3 (A2.1)

LUDO ET SES AMIS

pre základné školy

 Ludo et ses amis 1

1 (A1.1)

 Ludo et ses amis 2

2 (A1.2)

 Ludo et ses amis 3

3 (A1+)

SUPER MAX

pre základné školy

 Super Max 1

1 (A1.1)

 Super Max 2

2 (A1.2)

TIP TOP!

pre základné školy

Tip top 1

1 (A1.1)

Tip top 2

2 (A1.2)

Tip top 3

3 (A2)

SÉSAME

pre 10 - 12 ročné deti

Sesame 1

1

Sesame 2

2

ADOMANIA

pre mládež

 Adomania 1

1 (A1)

  Adomania 2

2 (A1-A2)

  Adomania 3

3 (A2)

 Adomania 4

4 (B1)

EXPLORE

pre mládež

Explore 1

1 (A1)

Explore 2

2 (A1-A2)

Explore 3

3 (A2)

Explore 3

4 (B1)

IMAGINE

pre mládež

Imagine 1

1 (A1)

Imagine 2

2 (A2.1)

Imagine 3

3 (A2)

Imagine 4

4 (B1)

NOUVEAU PIXEL

pre mládež

 Nouveau Pixel 1

1 (A1)

  Nouveau Pixel 2

2 (A1)

  Nouveau Pixel 3

3 (A2)

 Nouveau Pixel 4

4 (A2)

ÉCHO JUNIOR

pre mládež

 Écho junior 1

1 (A1)

  Écho junior 2

2 (A2)

  Écho junior 3

3 (B1)

DÉCIBEL

pre mládež

Decibel 1

1 (A1)

Decibel 2

2 (A2.1)

Decibel 3

3 (A2.2)

Decibel 4

4 (B1)

ADOSPHERE

pre mládež

Adosphere 1

1 (A1)

Adosphere 2

2 (A1-A2)

Adosphere 3

3 (A2)

Adosphere 4

4 (B1)

LE MAG

pre mládež

Le mag 1

1 (A1)

Le mag 2

2 (A1-A2)

Le mag 3

3 (A2)

Le mag 4

4 (B1)

NOUVELLE GÉNÉRATION

pre stredné školy

Nouvelle generation 1

A1

Nouvelle generation 2

A2

Nouvelle generation 3

B1

GÉNÉRATION

pre stredné školy

Generation 1

A1

Generation 2

A2

Generation 3

B1

Generation 4

B2

ÉCHO 2e

pre stredné školy (najmä gymnáziá) a dospelých

Echo 2e 1

A1

Echo 2e 2

A2

Echo 2e 3

B1.1

Echo 2e 4

B1.2

Echo 2e 5

B2

TENDANCES

pre stredné školy a dospelých

Tendances 1

A1

Tendances 2

A2

Tendances 3

B1

Tendances 4

B2

Tendances 5

C1/C2

LE NOUVEAU TAXI

pre stredné školy a dospelých

Le nouveau taxi 1

1 (A1)

Le nouveau taxi 2

2 (A2)

Le nouveau taxi 3

3 (B1)

TOTEM

pre stredné školy a dospelých

Totem 1

1 (A1)

Totem 2

2 (A2)

Totem 3

3 (B1)

TEXTO

pre stredné školy a dospelých

Texto 1

1 (A1)

Texto 2

2 (A2)

Texto 3

3 (B1)

L'ATELIER+

pre stredné školy a dospelých

L'atelier+ 1

A1

L'atelier+ 2

A2

L'atelier+ 3

B1

L'atelier+ 4

B2

L'ATELIER

pre stredné školy a dospelých

L'atelier 1

A1

L'atelier 2

A2

L'atelier 3

B1

L'atelier 4

B2

INSPIRE

pre stredné školy a dospelých

Inspire 1

1 (A1)

Inspire 2

2 (A2)

Inspire 3

3 (B1)

Inspire 4

4 (B2)

COSMOPOLITE

pre stredné školy a dospelých

Cosmopolite 1

1 (A1)

Cosmopolite 2

2 (A2)

Cosmopolite 3

3 (B1)

Cosmopolite 4

4 (B2)

Cosmopolite 5

5 (C1/C2)

ALTER EGO +

pre stredné školy a dospelých

Alter ego + 1

1 (A1)

Alter ego + 2

2 (A2)

Alter ego + 3

3 (B1)

Alter ego + 4

4 (B2)

MON ALTER EGO

pre stredné školy a dospelých

Mon alter ego 1

1 (A1)

ALTER EGO

pre stredné školy a dospelých

Alter ego 1

1 (A1)

Alter ego 2

2 (A2)

Alter ego 3

3 (B1)

Alter ego 4

4 (B2)

Alter ego 5

5 (C1-C2)

AGENDA

pre stredné školy a dospelých

Agenda 1

1 (A1)

Agenda 2

2 (A2)

Agenda 3

3 (B1)

ÉDITO (2022)

pre stredné školy a dospelých

Edito 1

A1

Edito 2

A2

Edito 3

B1

Edito 4

B2

ÉDITO

pre stredné školy a dospelých

Edito 1

A1

Edito 2

A2

Edito 3

B1

Edito 4

B2

Edito 5

C1

SAISON

pre stredné školy a dospelých

Saison 1

1 (A1+)

Saison 2

2 (A2+)

Saison 3

3 (B1)

Saison 4

4 (B2)

NOUVEAU QUARTIER LIBRE

pre stredné školy a dospelých

Nouveau quartier libre 1

1 (A1-A2)

Nouveau quartier libre 2

2 (A2-B1)

OUI!

príprava na maturitu

Oui

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE

praktické cvičebnice gramatiky na jednotlivých úrovniach

Les 500 exercices de grammaire 1

A1

Les 500 exercices de grammaire 2

A2

Les 500 exercices de grammaire 3

B1

Les 500 exercices de grammaire 4

B2

LES 500 EXERCICES DE PHONÉTIQUE

praktické cvičebnice fonetiky na jednotlivých úrovniach

Les 500 exercices de phonétique 1

A1/A2

Les 500 exercices de phonétique 2

B1/B2

PRATIQUE GRAMMAIRE

cvičebnice francúzskej gramatiky pre študentov od 16 rokov

Pratique grammaire 1

A1/A2

Pratique grammaire 1

B1

Pratique grammaire 1

B2

PRATIQUE VOCABULAIRE

cvičebnice slovnej zásoby pre študentov od 16 rokov

Pratique vocabulaire 1

A1/A2

Pratique vocabulaire 2

B1

Pratique vocabulaire 3

B2

PRATIQUE CONJUGAISON

cvičebnice zamerané na francúzske slovesá pre študentov od 16 rokov

Pratique conjugaison 1

A1/A2

Pratique conjugaison 2

B1/B2

PRATIQUE ORTHOGRAPHE

cvičebnice zamerané na francúzsky pravopis pre študentov od 16 rokov

Pratique conjugaison 1

A1/A2

Pratique conjugaison 2

B1/B2

PRATIQUE RÉVISION

cvičebnica zameraná na opakovanie francúzskej slovnej zásoby, gramatiky a slovies pre študentov od 16 rokov

Pratique revision B1

B1

GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice gramatiky s efektívnym dvojstranovým systémom (výklad/cvičenia)

Grammaire progressive 1

A1.1

Grammaire progressive 2

A1

Grammaire progressive 3

A2/B1

Grammaire progressive 4

B1/B2

Grammaire progressive 5

B2/C2

VOCABULAIRE PROGRESSIF DU FRANCAIS

cvičebnice slovnej zásoby s efektívnym dvojstranovým systémom (výklad/cvičenia)

Vocabulaire progressif 1

A1.1

Vocabulaire progressif 2

A1

Vocabulaire progressif 3

A2/B1

Vocabulaire progressif 4

B2/C1.1

Vocabulaire progressif 5

C1/C2

COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice určené na zdokonaľovanie komunikačných schopností

Communication progressive 1

A1.1

Communication progressive 2

A1

Communication progressive 3

A2/B1

Communication progressive 4

B2/C1

Communication progressive 5

C1/C2

LITTÉRATURE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice zamerané na francúzsku literatúru

Litterature progressive 1

A1/A2

Litterature progressive 2

B1/B2

Litterature progressive 3

B2/C1

PHONÉTIQUE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice zamerané na fonetiku

Phonétique progressive 1

A1

Phonétique progressive 2

A2/B2

Phonétique progressive 3

B2/C1

CIVILISATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS

publikácie predstavujú Francúzsko a francúzsku spoločnosť a jej premeny

Civilisation progressive 1

A1

Civilisation progressive 2

A2/B1

GRAMMAIRE EN DIALOGUES

cvičebnice gramatiky

Grammaire en dialogues 1

A1

Grammaire en dialogues 2

A1/A2

Grammaire en dialogues 3

B1

Grammaire en dialogues 4

B2/C1

VOCABULAIRE EN DIALOGUES

cvičebnice slovnej zásoby

Vocabulaire en dialogues 1

A1/A2

Vocabulaire en dialogues 2

B1

COMMUNICATION / PHONÉTIQUE / LITTÉRATURE / CIVILISATION EN DIALOGUES

Communication en dialogues

Communication

Phonétique en dialogues

Phonétique

Littérature en dialogues

Littérature

Civilisation en dialogues

Civilisation

DELF PRIM

príprava na skúšku DELF

DELF Prim 1

A1.1

DELF Prim 2

A1

DELF ABC JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF ABC junior 1

A1

DELF ABC junior 2

A2

DELF ABC junior 3

B1

DELF ABC junior 4

B2

DELF JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF junior 1

A1

DELF junior 2

A2

DELF junior 3

B1

DELF junior 4

B2

DELF 100% RÉUSSITE SCOLAIRE ET JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF reussite scolaire 1

A1

DELF reussite scolaire

A2

DELF reussite scolaire

B1

DELF reussite scolaire

B2

DELF ABC

príprava na skúšku DELF

DELF ABC 1

A1

DELF ABC 2

A2

DELF ABC 3

B1

DELF ABC 4

B2

DELF

príprava na skúšku DELF

DELF 1

A1

DELF 2

A2

DELF 3

B1

DELF 4

B2

DELF 100% RÉUSSITE

príprava na skúšku DELF / DALF

DELF 100% reussite 1

A1

DELF 100% reussite 2

A2

DELF 100% reussite 3

B1

DELF 100% reussite 4

B2

DELF 100% reussite 5

C1/C2

DELF 100% RÉUSSITE 2e édition

príprava na skúšku DELF

DELF 100% reussite 2e a1

A1

DELF 100% 2e reussite a2

A2

DELF 100% reussite 2e b1

B1

DELF 100% 2e reussite b2

B2

DELF SCOLAIRE & JUNIOR (nouveau)

príprava na skúšku DELF

DELF s&j a1

A1

DELF s&j a2n

A2n

DELF s&j a2

A2

DELF s&j b1n

B1n

DELF s&j b1

B1

DELF s&j b2n

B2n

ÉDITO PRO Francais professionnel

učebnice zamerané na francúzštinu v pracovnom prostredí

Edito pro

B1