Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice cudzieho jazyka – 2021/2022


Naša ponuka učebníc pre jednotlivé cudzie jazyky:


Anglický jazyk

Ponuka OXICO
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
MACMILLAN EDUCATION
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Nemecký jazyk

HUEBER

Francúzsky jazyk

Ponuka OXICO

Španielsky jazyk

Ponuka OXICO

Ruský jazyk

Ponuka OXICO

Všetky informácie ohľadom príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete na stránke MŠVVaŠ SR:

Príspevok na učebnice
Zoznam schválených učebníc
Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky. cudzí jazyk
aktualizácia: 5.5.2021


Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete všetky potrebné informácie: