Ukážky


HIDE AND SEEK

pre deti predškolského veku

Hide and seek 1

1

Hide and seek 2

2

Hide and seek 3

3

PIPPA AND POP

pre deti predškolského veku a 1. ročník ZŠ

Pippa and Pop 1

1

Pippa and Pop 2

2

Pippa and Pop 3

3

SUPER SAFARI

pre deti do 7 rokov

Super Safari 1

Super Safari 1

Super Safari 2

Super Safari 2

Super Safari 3

Super Safari 3

MIMI'S WHEEL

pre deti do 7 rokov

Mimis wheel 1

Mimi's Wheel 1

Mimis wheel 2

Mimi's Wheel 2

Mimis wheel 3

Mimi's Wheel 3

DEX THE DINO / DISCOVER WITH DEX

pre deti do 7 rokov

Dex 0

Dex starter

Dex 1

Dex 1

Dex 2

Dex 2

HELLO JACK / CAPTAIN JACK

pre deti do 7 rokov

Captain Jack 0

Hello Jack

Captain Jack 1

Captain Jack 1

Captain Jack 2

Captain Jack 2

HIPPO AND FRIENDS

pre deti do 7 rokov

Hippo and Friends 1

Hippo and Friends starter

Hippo and Friends 2

Hippo and Friends 1

Hippo and Friends 3

Hippo and Friends 2

GUESS WHAT!

pre základné školy (6-13 rokov)

Guess What 1

Guess What 1

Guess What 2

Guess What 2

Guess What 3

Guess What 3

Guess What 4

Guess What 4

Guess What 5

Guess What 5

Guess What 6

Guess What 6

IMAGINE

pre 1. stupeň ZŠ

Imagine S

starter

Imagine 1

level 1

Imagine 2

level 2

Imagine 3

level 3

BUGS WORLD

pre 1. a 2. ročník ZŠ

Bugs world 1

level 1

Bugs world 2

level 2

MACMILLAN ENGLISH QUEST

pre základné školy, odporúčame prvé dva diely pre 1. a 2. ročník ZŠ

Macmillan english quest 1

MEQ 1

Macmillan english quest 2

MEQ 2

Macmillan english quest 3

MEQ 3

Macmillan english quest 4

MEQ 4

Macmillan english quest 5

MEQ 5

Macmillan english quest 6

MEQ 6

SUPER MINDS

pre základné školy (6-13 rokov), najmä pre ZŠ s rozšíreným vyučovaním AJ a pre detské jazykové kurzy

Super minds 0

Super Minds starter

Super minds 1

Super Minds 1

Super minds 2

Super Minds 2

Super minds 3

Super Minds 3

Super minds 4

Super Minds 4

Super minds 5

Super Minds 5

Super minds 6

Super Minds 6

SUPER MINDS second editiom

pre základné školy (6-13 rokov), najmä pre ZŠ s rozšíreným vyučovaním AJ a pre detské jazykové kurzy

Super minds 2nd 0

Super Minds 2e starter

Super minds 2nd 1

Super Minds 2e 1

Super minds 2nd 2

Super Minds 2e 2

Super minds 2nd 3

Super Minds 2e 3

Super minds 2nd 4

Super Minds 2e 4

Super minds 2nd 5

Super Minds 2e 5

Super minds 2nd 6

Super Minds 2e 6

ACADEMY STARS

pre základné školy (6-14 rokov)

Academy stars 0

Academy Stars starter

Academy stars 1

Academy Stars 1

Academy stars 2

Academy Stars 2

Academy stars 3

Academy Stars 3

Academy stars 4

Academy Stars 4

Academy stars 5

Academy Stars 5

Academy stars 6

Academy Stars 6

BEEHIVE

pre základné školy (6-11 rokov)

Beehive 0

starter

Beehive 1

level 1

Beehive 2

level 2

Beehive 3

level 3

Beehive 4

level 4

Beehive 5

level 5

Beehive 6

level 6

POWER UP

pre základné školy s rozšíreným vyučovaním AJ a pre jazykové školy

Power up 0

Power Up starter

Power up 1

Power Up 1

Power up 2

Power Up 2

Power up 3

Power Up 3

Power up 4

Power Up 4

Power up 5

Power Up 5

Power up 6

Power Up 6

TIGER TIME

pre 1. stupeň ZŠ, vhodný od 1. ročníka

Tiger time 1

Tiger Time 1

Tiger time 2

Tiger Time 2

Tiger time 3

Tiger Time 3

Tiger time 4

Tiger Time 4

Tiger time 5

Tiger Time 5

Tiger time 6

Tiger Time 6

FIRST FRIENDS second edition

pre 1. stupeň ZŠ, vhodné pre 1. a 2. ročník

First friends 1

First Friends 1

First friends 2

First Friends 2

CAMBRIDGE PRIMARY PATH

pre základné školy s rozšíreným vyučovaním AJ a pre jazykové školy

Cambridge Primary Path 0

CPP foundation

Cambridge Primary Path 1

CPP 1

Cambridge Primary Path 2

CPP 2

Cambridge Primary Path 3

CPP 3

Cambridge Primary Path 4

CPP 4

Cambridge Primary Path 5

CPP 5

Cambridge Primary Path 6

CPP 6

MACMILLAN NEXT MOVE

pre základné školy, úroveň starter je vhodná od 1. ročníka (príp. pre predškolákov)

Macmillan next move 0

Next Move starter

Macmillan next move 1

Next Move 1

Macmillan next move 2

Next Move 2

Macmillan next move 3

Next Move 3

Macmillan next move 4

Next Move 4

Macmillan next move 5

Next Move 5

Macmillan next move 6

Next Move 6

KID'S BOX new generation

pre základné školy a pre jazykové školy

Kids box ng 0

starter

Kids box ng 1

level 1

Kids box ng 2

level 2

Kids box ng 3

level 3

Kids box ng 4

level 4

Kids box ng 5

level 5

Kids box ng 6

level 6

KID'S BOX updated second edition

pre základné školy a pre jazykové školy

Kids box 0

Kid's Box starter

Kids box 1

Kid's Box 1

Kids box 2

Kid's Box 2

Kids box 3

Kid's Box 3

Kids box 4

Kid's Box 4

Kids box 5

Kid's Box 5

Kids box 6

Kid's Box 6

GIVE ME FIVE

pre základné školy

Give me five 1

Give Me Five 1

Give me five 2

Give Me Five 2

Give me five 3

Give Me Five 3

Give me five 4

Give Me Five 4

Give me five 5

Give Me Five 5

Give me five 6

Give Me Five 6

LOOK

pre základné školy

Look starter

starter

Look 1

1

Look 2

2

Look 3

3

Look 4

4

Look 5

5

Look 6

6

OUR WORLD second edition

pre základné školy

Our world starter

starter

Our world 1

1

Our world 2

2

Our world 3

3

Our world 4

4

Our world 5

5

Our world 6

6

WONDERFUL WORLD second edition

pre základné školy

Wonderful world 1

1

Wonderful world 2

2

Wonderful world 3

3

Wonderful world 4

4

Wonderful world 5

5

Wonderful world 6

6

LET'S EXPLORE / EXPLORE TOGETHER

pre základné školy

Lets explore 1

Let's Explore 1

Lets explore 2

Let's Explore 2

Explore together 1

Explore Together 1

Explore together 2

Explore Together 2

RAINBOW BRIDGE

pre 1. stupeň ZŠ

Rainbow bridge 1

level 1

Rainbow bridge 2

level 2

Rainbow bridge 3

level 3

Rainbow bridge 4

level 4

Rainbow bridge 5

level 5

PLAYWAY TO ENGLISH

pre 1. stupeň ZŠ, vhodný od 1. ročníka

Playway 1

Playway 1

Playway 2

Playway 2

Playway 3

Playway 3

Playway 4

Playway 4

ENGLISH WORLD

pre základné školy, vhodný od 3. ročníka, od 7. dielu sa odporúča pre 2. stupeň

English world 1

English World 1

English world 2

English World 2

English world 3

English World 3

English world 4

English World 4

English world 5

English World 5

English world 6

English World 6

English world 7

English World 7

English world 8

English World 8

English world 9

English World 9

English world 10

English World 10

THE ENGLISH LADDER

pre 1. stupeň ZŠ

The english ladder 1

TEL 1

The english ladder 2

TEL 2

The english ladder 3

TEL 3

The english ladder 4

TEL 4

FOOTPRINTS

pre vekovú kategóriu 8-12 rokov, najmä pre jazykové školy

Footprints 1

Footprints 1

Footprints 2

Footprints 2

Footprints 3

Footprints 3

Footprints 4

Footprints 4

Footprints 5

Footprints 5

Footprints 6

Footprints 6

FAMILY AND FRIENDS second edition

pre základné školy, odporúčame od 3. ročníka

Family and friends 0

FaF starter

Family and friends 1

FaF 1

Family and friends 2

FaF 2

Family and friends 3

FaF 3

Family and friends 4

FaF 4

Family and friends 5

FaF 5

Family and friends 6

FaF 6

INCREDIBLE ENGLISH second edition

pre základné školy, odporúčame od 3. ročníka

Family and friends 0

starter

Incredible english 2e 0

level 1

Incredible english 2e 0

level 2

Incredible english 2e 0

level 3

Incredible english 2e 0

level 4

Incredible english 2e 0

level 5

Incredible english 2e 0

level 6

MACMILLAN ENGLISH

pre základné školy, vhodná najmä pre bilingválne školy a školy s rozšíreným vyučovaním AJ

Macmillan english 1

Macmillan English 1

Macmillan english 2

Macmillan English 2

Macmillan english 3

Macmillan English 3

Macmillan english 4

Macmillan English 4

Macmillan english 5

Macmillan English 5

Macmillan english 6

Macmillan English 6

GLOBAL STAGE

pre základné školy, vhodná najmä pre bilingválne školy a školy s rozšíreným vyučovaním AJ

Global stage 1

Global Stage 1

Global stage 2

Global Stage 2

Global stage 3

Global Stage 3

Global stage 4

Global Stage 4

Global stage 5

Global Stage 5

Global stage 6

Global Stage 6

MORE! second edition

pre 2. stupeň ZŠ

More 1

More 1

More 2

More 2

More 3

More 3

More 4

More 4

ENGLISH PLUS second edition

pre 2. stupeň ZŠ

English plus 2e 0

starter

English plus 2e 1

level 1

English plus 2e 2

level 2

English plus 2e 3

level 3

English plus 2e 4

level 4

MOTIVATE!

pre 2. stupeň ZŠ a pre jazykové školy

Motivate 1

Motivate 1

Motivate 2

Motivate 2

Motivate 3

Motivate 3

Motivate 4

Motivate 4

OWN IT!

pre 2 stupeň ZŠ

Own it 1

Own it! 1

Own it 2

Own it! 2

Own it 3

Own it! 3

Own it 4

Own it! 4

BEYOND

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné odborné školy

Beyond 1

Beyond A1+

Beyond 2

Beyond A2

Beyond 3

Beyond A2+

Beyond 4

Beyond B1

Beyond 5

Beyond B1+

Beyond 6

Beyond B2

EYES OPEN

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy

Eyes open 1

Eyes open 1

Eyes open 2

Eyes open 2

Eyes open 3

Eyes open 3

Eyes open 4

Eyes open 4

GATEWAY TO THE WORLD

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy

Gateway to the world 1

level A1+

Gateway to the world 2

level A2

Gateway to the world 3

level B1

Gateway to the world 4

level B1+

Gateway to the world 5

level B2

Gateway to the world 6

level B2+

Gateway to the world 7

level C1

GET INVOLVED!

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy

Get involved 0

level A1+

Get involved 1

level A2

Get involved 2

level A2+

Get involved 3

level B1

Get involved 4

level B1+

Get involved 5

level B2

PROJECT EXPLORE

pre 2. stupeň ZŠ

Project explore 1

Project Explore 1

Project explore 1

Project Explore 2

Project explore 1

Project Explore 3

Project explore 1

Project Explore 4

THINK

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy

Think 0

Think starter

Think 1

Think 1

Think 2

Think 2

Think 3

Think 3

Think 4

Think 4

Think 5

Think 5

THINK second edition

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy

Think 2e 0

starter (A1)

Think 2e 1

1 (A2)

Think 2e 2

2 (B1)

Think 2e 3

3 (B1+)

Think 2e 4

4 (B2)

Think 2e 5

5 (C1)

OPTIMISE

pre 2. stupeň ZŠ, stredné a jazykové školy, aj pre 8-ročné gymnáziá

Optimise 1

Optimise A2

Optimise 2

Optimise B1

Optimise 3

Optimise B1+

Optimise 4

Optimise B2

INTERACTIVE

pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy, najmä pre bilingválne školy a pre jazykové školy

Interactive 1

Interactive 1

Interactive 2

Interactive 2

Interactive 3

Interactive 3

Interactive 4

Interactive 4

PROJECT fourth edition

pre 2. stupeň ZŠ

Project 4e 1

Project 4e 1

Project 4e 2

Project 4e 2

Project 4e 3

Project 4e 3

Project 4e 4

Project 4e 4

Project 4e 5

Project 4e 5

YOUR SPACE

pre mládež od 12 rokov

Your space 1

Your Space 1

Your space 2

Your Space 2

Your space 3

Your Space 3

TIME ZONES third edition

pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy

Time Zones S

starter

Time Zones 1

1

Time Zones 2

2

Time Zones 3

3

Time Zones 4

4

PREPARE second edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Prepare 1

Prepare L1 A1

Prepare 2

Prepare L2 A2

Prepare 2 SR

L2 resources

Prepare 3

Prepare L3 A2

Prepare 4

Prepare L4 B1

Prepare 5

Prepare L5 B1

Prepare 6

Prepare L6 B2

Prepare 7

Prepare L7 B2

Prepare 8

Prepare L8 C1

Prepare 9

Prepare L9 C1

TALENT

pre stredné školy, najmä gymnáziá

Talent 1

Talent 1

Talent 2

Talent 2

Talent 3

Talent 3

NEW INSPIRATION

pre vekovú kategóriu 12-18 rokov, najmä pre stredné odborné školy

New inspiration 1

New Inspiration 1

New inspiration 2

New Inspiration 2

New inspiration 3

New Inspiration 3

New inspiration 4

New Inspiration 4

OPEN WORLD

pre stredné školy, príprava na jazykové skúšky

Open world 1

Open World A2

Open world 2

Open World B1

Open world 3

Open World B2

Open world 4

Open World C1

NEW CLOSE-UP

pre stredné školy

New close-up a2

A2

New close-up b1

B1

New close-up b1+

B1+

New close-up b2

B2

New close-up b2+

B2+

PERSPECTIVES

pre stredné školy

Perspectives 1

pre-interm.

Perspectives 2

intermediate

Perspectives 3

upper-interm.

Perspectives 4

advanced

IMPACT

pre stredné školy a kurzy v jazykových školách

Impact F

foundation

Impact 1

1

Impact 2

2

Impact 3

3

Impact 4

4

STRAIGHTFORWARD second edition

pre gymnáziá, obchodné a hotelové stredné školy

Straightforward 1

SF beginner

Straightforward 2

SF elementary

Straightforward 3

SF pre-intermediate

Straightforward 4

SF intermediate

Straightforward 5

SF upper-intermediate

Straightforward 6

SF advanced

ENGLISH IN MIND second edition

pre stredné školy

English in mind 0

EiM starter

English in mind 1

EiM level 1

English in mind 2

EiM level 2

English in mind 3

EiM level 3

English in mind 4

EiM level 4

English in mind 5

EiM level 5

FACE2FACE second edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Face2face 0

F2F starter

Face2face 1

F2F elementary

Face2face 2

F2F pre-interm.

Face2face 3

F2F intermediate

Face2face 4

F2F upper-interm.

Face2face 5

F2F advanced

GATEWAY TO MATURITA

pre stredné školy

Gateway to maturita 1

Level A1+

Gateway to maturita 2

Level A2

Gateway to maturita 3

Level B1

Gateway to maturita 4

Level B1+

Gateway to maturita 5

Level B2

Gateway to maturita 6

Level B2+

Gateway to maturita 7

Level C1

GATEWAY second edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Gateway 1

Gateway A1+

Gateway 2

Gateway A2

Gateway 3

Gateway B1

Gateway 4

Gateway B1+

Gateway 5

Gateway B2

Gateway 6

Gateway B2+

Gateway 7

Gateway C1

LIFE VISION

pre stredné školy a pre jazykové školy

Life vision 1

beginner

Life vision 2

elementary

Life vision 3

pre-intermediate

Life vision 4

intermediate

Life vision 5

upper-intermediate

Life vision 6

advanced

ENGLISH FILE third edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

English file 3e 1

beginner

English file 3e 2

elementary

English file 3e 3

pre-intermediate

English file 3e 4

intermediate

English file 3e 5

upper-intermediate

English file 3e 6

advanced

ENGLISH FILE fourth edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

English file 4e 1

beginner

English file 4e 2

elementary

English file 4e 3

pre-intermediate

English file 4e 4

intermediate

English file 4e 5

upper-intermediate

English file 4e 6

advanced

EMPOWER

pre stredné školy, dospelých a pre jazykové školy

Empower 0

Empower A1

Empower 1

Empower A2

Empower 2

Empower B1

Empower 3

Empower B1+

Empower 4

Empower B2

Empower 5

Empower C1

EMPOWER second edition

pre stredné školy, dospelých a pre jazykové školy

Empower 2e 0

Empower 2e A1

Empower 2e 1

Empower 2e A2

Empower 2e 2

Empower 2e B1

Empower 2e 3

Empower 2e B1+

Empower 2e 4

Empower 2e B2

Empower 2e 5

Empower 2e C1

LANGUAGE HUB

pre stredné školy a pre jazykové školy

Language hub 1

Language Hub A1

Language hub 2

Language Hub A2

Language hub 3

Language Hub B1

Language hub 4

Language Hub B1+

Language hub 5

Language Hub B2

Language hub 6

Language Hub C1

GLOBAL

pre stredné školy a pre jazykové školy

Global 1

Beginner

Global 2

Elementary

Global 3

Pre-interm.

Global 4

Intermediate

Global 5

Upper-interm.

Global 6

Advanced

OPEN MIND

pre bilingválne stredné školy a pomaturitné štúdium angličtiny

Open mind 1

Open Mind A1

Open mind 2

Open Mind A2

Open mind 3

Open Mind B1

Open mind 4

Open Mind B1+

Open mind 5

Open Mind B2

Open mind 6

Open Mind C1

LASER third edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Laser 1

Laser A1+

Laser 2

Laser A2

Laser 3

Laser B1

Laser 4

Laser B1+

Laser 5

Laser B2

HEADWAY fourth edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Headway 4e 1

beginner

Headway 4e 2

elementary

Headway 4e 3

pre-intermediate

Headway 4e 4

intermediate

Headway 4e 5

upper-intermediate

Headway 4e 6

advanced

HEADWAY fifth edition

pre stredné školy a pre jazykové školy

Headway 5e 1

beginner

Headway 5e 2

elementary

Headway 5e 3

pre-intermediate

Headway 5e 4

intermediate

Headway 5e 5

upper-intermediate

Headway 5e 6

advanced

ENGLISH UNLIMITED

pre stredné školy a pre jazykové školy

English unlimited 0

English Unlimited A1

English unlimited 1

English Unlimited A2

English unlimited 2

English Unlimited B1

English unlimited 3

English Unlimited B1+

English unlimited 4

English Unlimited B2

English unlimited 5

English Unlimited C1

NEW INSIDE OUT

pre stredné školy (najmä gymnáziá) a pre jazykové školy

New inside out 1

NIO beginner

New inside out 2

NIO elementary

New inside out 3

NIO pre-intermediate

New inside out 4

NIO intermediate

New inside out 5

NIO upper-int.

New inside out 6

NIO advanced

SOLUTIONS second edition

pre stredné školy

Solutions 2e 1

elementary

Solutions 2e 2

pre-intermediate

Solutions 2e 3

intermediate

Solutions 2e 4

upper-intermediate

Solutions 2e 5

advanced

VOICES

pre stredné školy a pre dospelých

Voices 1

beginner

Voices 2

elementary

Voices 3

pre-interm.

Voices 4

interm. plus

Voices 5

intermediate

Voices 6

upper-interm.

Voices 7

advanced

LIFE second edition

pre stredné školy a pre dospelých

Life 2e 1

beginner

Life 2e 2

elementary

Life 2e 3

pre-interm.

Life 2e 4

intermediate

Life 2e 5

upper-interm.

Life 2e 6

advanced

KEYNOTE

pre stredné školy a pre dospelých

Keynote 1

elementary

Keynote 2

pre-interm.

Keynote 3

intermediate

Keynote 4

upper-interm-

Keynote 5

advanced

Keynote 6

proficient

OUTCOMES second edition

pre stredné školy a pre dospelých

Outcomes 2e 1

beginner

Outcomes 2e 2

elementary

Outcomes 2e 3

pre-interm.

Outcomes 2e 4

intermediate

Outcomes 2e 5

upper-interm.

Outcomes 2e 6

advanced

YES! MATURITA

príprava na maturitu

Yes B1

B1

Yes B2

B2

Yes C1

C1

CAMBRIDGE ACADEMIC ENGLISH

kurz angličtiny s integrovanými akademickými zručnosťami. Pre vysoké školy, ale aj pre biligválne gymnáziá

Cambridge academic english 1

CAE B1+

Cambridge academic english 2

CAE B2

Cambridge academic english 3

CAE C1

SKILLFUL second edition - Listening and Speaking

pre študentov univerzít, ale aj pre študentov pripravujúcich sa na vysokoškolské štúdium

Skillful 2e LS 0

LS Foundation

Skillful 2e LS 1

LS 1

Skillful 2e LS 2

LS 2

Skillful 2e LS 3

LS 3

Skillful 2e LS 4

LS 4

SKILLFUL second edition - Reading and Writing

pre študentov univerzít, ale aj pre študentov pripravujúcich sa na vysokoškolské štúdium

Skillful 2e RW 0

RW Foundation

Skillful 2e RW 1

RW 1

Skillful 2e RW 2

RW 2

Skillful 2e RW 3

RW 3

Skillful 2e RW 4

RW 4

UNLOCK Basic / UNLOCK second edition

doplnková učebnica akademickej angličtiny, ale vhodná aj ako materiál na konverzácie

Unlock basic skills

Basic Skills

Unlock basic literacy

Basic Literacy

Unlock 1

Reading Writing 1

Unlock 1

Listening Speaking 1

Unlock 2

Reading Writing 2

Unlock 2

Listening Speaking 2

Unlock 3

Reading Writing 3

Unlock 3

Listening Speaking 3

Unlock 4

Reading Writing 4

Unlock 4

Listening Speaking 4

Unlock 5

Reading Writing 5

Unlock 5

Listening Speaking 5

LANGUAGE FOR STUDY

učebnice zamerané na akademické zručnosti pripravujú na univerzitné štúdium v angličtine

Language for study 1

level 1

Language for study 2

level 2

Language for study 3

level 3

SKILLS FOR STUDY

učebnice zamerané na akademické zručnosti pripravujú na univerzitné štúdium v angličtine

Skills for study 1

level 1

Skills for study 2

level 2

Skills for study 3

level 3

OXFORD ACADEMIC VOCABULARY PRACTICE

učebnice s cvičeniami zamerané na akademické zručnosti

Oxford academic 1

level B1

Oxford academic 2

level B2-C1

ACADEMIC VOCABULARY IN USE

učebnica zameraná na slovnú zásobu v akademickom prostredí

Academic vocabulary

Academic Vocabulary

FUN FOR

príprava na testy Cambridge Young Learners (YLE)

Fun for 1

Fun for Starters

Fun for 2

Fun for Movers

Fun for 3

Fun for Flyers

STORYFUN

príprava na testy Cambridge Young Learners (YLE)

Storyfun 1

Home Booklet 1

Storyfun 2

Student's Book 2

Storyfun 3

Home Booklet 3

Storyfun 4

Home Booklet 4

Storyfun 5

Home Booklet 5

Storyfun 6

Student's Book 6

FUN SKILLS

príprava na testy Cambridge Young Learners (YLE)

Fun skills 1

Fun Skills 1

Fun skills 2

Fun Skills 2

Fun skills 3

Fun Skills 3

Fun skills 4

Fun Skills 4

Fun skills 5

Fun Skills 5

Fun skills 6

Fun Skills 6

PRACTICE TESTS starters, movers, flyers

súbor autentických testov z predchádzajúcich období skúšok Cambridge Young Learners (YLE)

Starters 2

Starters 2

Movers 3

Movers 3

Flyers 3

Flyers 3

Starters 4

Starters 4

Movers 4

Movers 4

Flyers 4

Flyers 4

COMPACT

prípravný kurzový materiál na jednotlivé jazykové skúšky

Compact key for schools

Key for Schools 2e

Compact preliminary for schools

Preliminary for Schools 2e

Compact first for schools

First for Schools 2e

Compact first 2e

First 2e

Compact first 3e

First 3e

Compact advanced

Advanced

COMPLETE

prípravný kurzový materiál na jednotlivé jazykové skúšky

Complete key for schools

Key for Schools

Complete preliminary for schools

Preliminary for Schools

Complete preliminary

Preliminary 2e

Complete first for schools

First for Schools 2e

Complete first 3e

First 3e

Complete advanced

Advanced 2e

Complete advanced 3e

Advanced 3e

Complete ielts b1

IELTS B1

Complete ielts b2

IELTS B2

Complete ielts c1

IELTS C1

OBJECTIVE

prípravný kurzový materiál na jednotlivé jazykové skúšky

Objective first

First 4e

Objective advanced

Advanced 4e

Objective proficiency

Proficiency 2e

Objective ielts internediate

IELTS intermediate

Objective ielts advanced

IELTS advanced

SPEAK YOUR MIND

Speak your mind 0

starter

Speak your mind 1

1

Speak your mind 2

2

Speak your mind 3

3

Speak your mind 4

4

Speak your mind 5

5

LANGUAGE PRACTICE

učebnice na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby v kontexte

Language practice elementary

elementary

Language practice intermediate

intermediate

Language practice first

First

Language practice advanced

Advanced

Language practice ielts

IELTS

TRAINER

zbierky kompletných testov na príslušné jazykové skúšky

Trainer key for schools 1

Key for Schools 1

Trainer preliminary for schools 1

Preliminary for Schools 1

Trainer first for schools 1

First for Schools

Trainer first for schools 2

First for Schools 2

Trainer first 1

First

Trainer first 2

First 2

Trainer advanced 1

Advanced

Trainer advanced 2

Advanced 2

Trainer ielts 1

IELTS

CAMBRIDGE GRAMMAR AND VOCABULARY

učebnice zamerané na gramatiku a slovnú zásobu pri príprave na príslušnú jazykovú skúšku

Grammar and vocabulary first

First

Grammar and vocabulary advanced

Advanced

Grammar ielts

IELTS

Vocabulary ielts

IELTS

Vocabulary ielts advanced

IELTS advanced

Voc ielts 6.0

IELTS voc 6.0

Voc ielts 6.5

IELTS voc 6.5

Gram ielts 6.5

IELTS gram 6.5

STRAIGHT TO FIRST / ADVANCED

učebnice pripravujú na jednotlivé jazykové skúšky

Straight to first

Straight to First

Straight to advanced

Straight to Advanced

READY FOR FIRST / ADVANCED

učebnice pripravujú na jednotlivé jazykové skúšky

Ready for first 4e

Ready for First 4e

Ready for first3e

Ready for First 3e

Ready for advanced 4e

Ready for Advanced 4e

Ready for advanced

Ready for Advanced

EXAM BOOSTER

Exam booster key

Key

Exam booster preliminary

Preliminary

Exam booster first

First

Exam booster advanced

Advanced

COMMON MISTAKES

Common mistakes at KET

KET

Common mistakes at PET

PET

Common mistakes at first certificate

First

Common mistakes at CAE

Advanced

Common mistakes at proficiency

Proficiency

Common mistakes at IELTS intermediate

IELTS intermediate

Common mistakes at IELTS advanced

IELTS advanced

Common mistakes at IELTS 5.0

IELTS 5.0

Common mistakes at IELTS 6.0

IELTS 6.0

PRACTICE TESTS

súbory autentických testov z predchádzajúcich období jednotlivých jazykových skúšok

Practice tests key for schools 1

Key for Schools 1

Practice tests key for schools 2

Key for Schools 2

Practice tests key 1

Key 1

Practice tests key 2

Key 2

Practice tests preliminary for schools 1

Preliminary for Schools 1

Practice tests preliminary 1

Preliminary 1

Practice tests first for schools 1

First for Schools 1

Practice tests first for schools 2

First for Schools 2

Practice tests first for schools 3

First for Schools 3

Practice tests first for schools 4

First for Schools 4

Practice tests first 1

First 1

Practice tests first 2

First 2

Practice tests first 3

First 3

Practice tests first 4

First 4

Practice tests advanced 1

Advanced 1

Practice tests advanced 2

Advanced 2

Practice tests advanced 3

Advanced 3

Practice tests advanced 4

Advanced 4

Practice tests proficiency 1

Proficiency 1

Practice tests proficiency 2

Proficiency 2

FIRST / ADVANCED / IELTS TESTBUILDER

skúšobné testy na príslušné jazykové skúšky

First testbuilder

First Testbuilder

Advanced testbuilder

Advanced Testbuilder

IELTS testbuilder

IELTS Testbuilder

MINDSET FOR IELTS

špecializovaný kurzový materiál na prípravu na skúšku IELTS

Mindset foundation

Foundation

Mindset 1

Level 1

Mindset 2

Level 2

Mindset 3

Level 3

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS

prípravný materiál obsahujúci cvičenia v testovom formáte skúšok IELTS

Guide to ielts

IELTS

CLIL / CLIL ACTIVITIES / UNCOVERING CLIL

metodické príručky pre učiteľov zamerané na CLIL

Clil

CLIL

Clil activities

CLIL activities

Uncovering clil

Uncovering CLIL

CAMBRIDGE SCIENCE SKILLS

učebný materiál na CLIL hodiny

Cambridge Science Skills 1

Science Skills 1

Cambridge Science Skills 2

Science Skills 2

Cambridge Science Skills 3

Science Skills 3

Cambridge Science Skills 4

Science Skills 4

Cambridge Science Skills 5

Science Skills 5

Cambridge Science Skills 6

Science Skills 6

MACMILLAN SCIENCE

učebnice pre deti vo veku 7-14 rokov vhodné pre bilingválne školy

Macmillan science 1

Macmillan Science 1

Macmillan science 2

Macmillan Science 2

Macmillan science 3

Macmillan Science 3

Macmillan science 4

Macmillan Science 4

Macmillan science 5

Macmillan Science 5

Macmillan science 6

Macmillan Science 6

MACMILLAN MATHEMATICS

učebnice pre deti vo veku 7-14 rokov vhodné pre bilingválne školy

Macmillan mathematics 1

Macmillan Mathematics 1

Macmillan mathematics 2

Macmillan Mathematics 2

Macmillan mathematics 3

Macmillan Mathematics 3

Macmillan mathematics 4

Macmillan Mathematics 4

Macmillan mathematics 5

Macmillan Mathematics 5

Macmillan mathematics 6

Macmillan Mathematics 6

MACMILLAN NATURAL AND SOCIAL SCIENCE

učebnice pre deti vo veku 7-14 rokov vhodné pre bilingválne školy

Macmillan natural and social science 1

Natural and Social 1

Macmillan natural and social science 2

Natural and Social 2

Macmillan natural and social science 3

Natural and Social 3

Macmillan natural and social science 4

Natural and Social 4

Macmillan natural and social science 5

Natural and Social 5

Macmillan natural and social science 6

Natural and Social 6

MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR IN CONTEXT

cvičebnice gramatiky v kontexte podporujúce CLIL

Macmillan english grammar in context 1

MEGiC essential

Macmillan english grammar in context 2

MEGiC intermediate

Macmillan english grammar in context 3

MEGiC advanced

SCIENCE / GEOGRAPHY - Macmillan Vocabulary Practice Series

učebnice prírodných vied vhodné pre bilingválne školy

Science

Science

Geography

Geography

ESSENTIAL / ENGLISH / ADVANCED GRAMMAR IN USE

Essential grammar in use

Grammar Book

Essential grammar in use supplementary excercices

Excercices

English grammar in use

Grammar Book

English grammar in use supplementary excercices

Excercices

Advanced grammar in use

Grammar Book

ACTIVE GRAMMAR

učebnice gramatiky pre deti a mládež

Active grammar 1

Active Grammar 1

Active grammar 2

Active Grammar 2

Active grammar 3

Active Grammar 3

GRAMMAR IN CONTEXT

učebnice gramatiky s cvičeniami

Grammar in context 0

basic

Grammar in context 1

level 1

Grammar in context 2

level 2

Grammar in context 3

level 3

GRAMMAR GOALS

učebnice gramatiky pre deti a mládež

Grammar goals 1

Grammar Goals 1

Grammar goals 2

Grammar Goals 2

Grammar goals 3

Grammar Goals 3

Grammar goals 4

Grammar Goals 4

Grammar goals 5

Grammar Goals 5

Grammar goals 6

Grammar Goals 6

ENGLISH VOCABULARY IN USE

EVU elementary

elementary

EVU intermediate

pre- / intermediate

EVU upper-intermediate

upper-intermediate

EVU advanced

advanced

ENGLISH COLLOCATIONS / IDIOMS / PHRASAL VERBS IN USE

English collocations in use intermediate

intermediate

English idioms in use intermediate

intermdiate

English idioms in use advanced

advanced

English phrasal verbes advanced

advanced

21ST CENTURY COMMUNICATION second edition

učebnice zamerané na komunikáciu

21st century communication 1

level 1

21st century communication 2

level 2

21st century communication 3

level 3

21st century communication 4

level 4

21ST CENTURY READING

21st century reading 1

level 1

21st century reading 2

level 2

21st century reading 3

level 3

21st century reading 4

level 4

READING EXPLORER

Reading explorer 0

foundations

Reading explorer 1

level 1

Reading explorer 2

level 2

Reading explorer 3

level 3

Reading explorer 4

level 4

GREAT WRITING fifth edition

Great writing 0

foundations

Great writing 1

level 1

Great writing 2

level 2

Great writing 3

level 3

Great writing 4

level 4

Great writing 5

level 5

OXFORD WORD SKILLS

Oxford word skills 1

OWS basic

Oxford word skills 2

OWS intermediate

Oxford word skills 3

OWS advanced

Oxford Word Skills IDIOMS AND PHRASAL VERBS

OWS idioms and phrasal verbs 2

OWS IPV intermediate

OWS idioms and phrasal verbs 3

OWS IPV advanced

OXFORD WORD SKILLS second edition

Oxford word skills 2e 1

OWS 2e basic

Oxford word skills 2e 2

OWS 2e intermediate

Oxford word skills 2e 3

OWS 2e advanced

DESTINATION

učebnice na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby

Destination 1

Destination B1

Destination 2

Destination B2

Destination 3

Destination C1/C2

REAL SKILLS

učebnice na precvičovanie a zdokonaľovanie jednotlivých zručností v kontexte každodenného života

Real listening and speaking 1

L&S 1

Real listening and speaking 2

L&S 2

Real listening and speaking 3

L&S 3

Real listening and speaking 4

L&S 4

Real reading 1

Reading 1

Real reading 2

Reading 2

Real reading 3

Reading 3

Real reading 4

Reading 4

Real writing 1

Writing 1

Real writing 2

Writing 2

Real writing 3

Writing 3

Real writing 4

Writing 4

COMMUNICATE

učebnice zamerané na komunikáciu (posluchové a konverzačné aktivity) vhodné najmä pre stredoškolákov

Communicate 1

Communicate 1

Communicate 1

Communicate 2

CAMBRIDGE GRAMMAR OF ENGLISH / GRAMMAR FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Cambridge grammar of english

Grammar of English

Grammar for ELT

Grammar for ELT

PRÍRUČKY PRE UČITEĽOV

Activities for very young learners

Activities for VYL

Five-minute activities for young learners

Five-minute Activities

30 language teaching methods

30 Teaching Methods

50 creative activities

50 Creative Activities

101 grammar questions

101 Grammar Questions

100 teaching tips

100 Teaching Tips

50 questions english usage

50 Questions

50 essentials

50 Essentials

50 tips pronunciation

50 Tips

101 tips primary

101 Tips Primary

101 tips teenagers

101 Tips Teenagers

Classroom management techniques

Classroom management

Discussions and more

Discussions

Lexical grammar

Lexical Grammar

Interaction online

Interaction Online

Language learning with technology

Learning with Technology

Language learning with digital video

Learning with Video

Five-minute activities

Five-minute Activities

Grammar practice activities

Grammar Activities

Vocabulary Activities

Vocabulary Activities

Communicative activities for EAP

Communicative Activities

Games for language learning

Games for Learning

Planning lessons and courses

Planning Lessons

Teaching large multilevel classes

Multilevel Classes

Teaching listening comprehension

Listening Comprehension

Pronunciation practice activities

Pronunciation Activities

700 classroom activities

700 activities

500 activities for primary classroom

500 activities

Learning teaching

Learning teaching

Teaching reading skills

Teaching reading

400 ideas interactive whiteboards

400 ideas

Beyond sentence

Beyond the sentence

Blended learning

Blended learning

Discover english

Discover English

Sound foundations

Sound foundations

Teaching english grammar

Teaching grammar

Teaching practice

Teaching practice

Uncovering EAP

Uncovering EAP

Uncovering grammar

Uncovering grammar

Materials development in language teaching

Materials Development

Motivating learners, motivating teachers

Motivating

Motivational strategies in the language classroom

Motivational Strategies

Teaching languages to young learners

Teaching Young

English language teaching

English Lang. Teaching

English phonetics and phonology

Phonetics and Phonology

From teacher to trainer

Teacher to Trainer

Reading in a second language

Reading

The TKT course modules 123

TKT modules 1,2,3

The TKT course clil module

TKT CLIL module

The CELTA course trainee

CELTA trainee

FOTOKOPÍROVATEĽNÉ MATERIÁLY

Primary Curriculum Box

Curriculum Box

Primary Music Box

Music Box

Teen world

Teen World

Games for grammar practice

Grammar Practice

Collocations extra

Collocations

Teacher trainig essentials

Teacher Training

BUSINESS PLUS

Business plus 1

Business Plus 1

Business plus 2

Business Plus 2

Business plus 3

Business Plus 3

BUSINESS START-UP

Business start-up 1

Business Start-up 1

Business start-up 2

Business Start-up 2

THE BUSINESS 2.0

Business 1

pre-intermediate B1

Business 2

intermediate B1+

Business 3

upper-intermediate B2

Business 4

advanced C1

BUSINESS ADVANTAGE

Business advantage 1

intermediate

Business advantage 2

upper-intermediate

Business advantage 3

advanced

IN COMPANY 3.0

In company 1

starter

In company 2

elementary

In company 3

pre-intermediate

In company 4

intermediate

In company 5

upper-intermediate

ENGLISH 365

English 365 level 1

English 365 (1)

English 365 level 2

English 365 (2)

English 365 level 3

English 365 (3)

BUSINESS BENCHMARK

Business benchmark 1

intermediate

Business benchmark 2

upper-intermediate

Business benchmark 3

advanced

BUSINESS RESULT second edition

Business resilt intermediate

intermediate

ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES / ENGLISH FOR THE FINANCIAL SECTOR

English for business studies

Business Studies

English for the financial sector

Financial Sector

GRAMMAR FOR BUSINESS

Grammar for business

Grammar for business

BUSINESS GRAMMAR BUILDER

Essential business grammar builder

pre-intermediate

Business grammar builder

upper-intermediate

BUSINESS VOCABULARY IN USE

Business vocabulary in use 1

elementary

Business vocabulary in use 2

intermediate

Business vocabulary in use 3

advanced

BUSINESS VOCABULARY BUILDER

Essential business vocabulary builder

A2-B1

Business vocabulary builder

B1-B2

BUSINESS ENGLISH HANDBOOK

Business English Handbook

advanced

BUSINESS TRAINER / PRACTICE TESTS

Trainer business vantage 1

Business Vantage

Practice tests bec preliminary 4

BEC Preliminary 4

Practice tests bec preliminary 5

BEC Preliminary 5

Practice tests bec vantage 4

BEC Vantage 4

Practice tests bec vantage 5

BEC Vantage 5

Practice tests bec higher 4

BEC Higher 4

Practice tests bec higher 5

BEC Higher 5

IN COMPANY 3.0 ESP

Corporate finance

Corporate Finance

Investment

Investment

Logistics

Logistics

Sales

Sales

Supply chain management

Supply chain management

...IN ENGLISH SERIES

Email

Email

Meetings

Meetings

Networking

Networking

Presentations

Presentations

Telephone

Telephone

CAMBRIDGE BUSINESS SKILLS

Writing for impact

Writing for Impact

Dynamic Presentations

Dynamic Presentations

Communicating across cultures

Across Cultures

International Negotiations

International Negotiations

PROFESSIONAL ENGLISH IN USE

Engineering

Engineering

Finance

Finance

Management

Management

Marketing

Marketing

Medicine

Medicine

ICT

ICT

Law

Law

CAMBRIDGE ENGLISH FOR

Engineering

Engineering

Human resources

Human Resources

Job hunting

Job Hunting

Marketing

Marketing

Media

Media

Nursing 1

Nursing 1

Nursing 2

Nursing 2

Scientists

Scientists

PROFESSIONAL ENGLISH

English in medicine

English in Medicine

Good practice

Good Practice

Be my guest

Be my guest

Welcome

Welcome

Law enforcement

Law Enforcement

Military 1

Military 1

Military 2

Military 2

Military 3

Military 3

Flightpath

Flightpath

Aviation

Aviation

Check aviation english

Aviation English

INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH

Introduction to international legal english

Introduction

International legal english

Legal English

MACMILLAN CHILDREN'S READERS

level 1

level 1

level 1

level 1

level 1

level 1

level 2

level 2

level 2

level 2

level 2

level 3

level 3

level 3

level 3

level 3

level 3

level 4

level 4

level 4

level 4

level 4

level 5

level 5

level 5

level 5

level 6

level 6

level 6

level 6

MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS

A

A

B

B

1

1

2

2

3

4

5

6

MACMILLAN READERS

starter

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

beginner

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

elementary

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

pre-int.

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

intermediate

up-int.

up-int.

up-int.

up-int.

up-int.

up-int.

up-int.

OUR WORLD READERS

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

pre-A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1