Máte záujem dostávať aktuálne informácie o podujatiach a ponukách pre učiteľov NJ?
Prihláste so k odberu nášho newsletteru! Radi Vás zaradíme do našej databázy učiteľov NJ a budeme Vás informovať o udalostiach a novinkách týkajúcich sa nemeckého jazyka.

Ponuky


Super!


A1 - B1

Trojdielny rad učebníc vhodný pre mládež (15 - 19 rokov). Mladí ľudia sú zvedaví a túto zvedavosť je potrebné v nich prebudiť. Pre vyučovanie to znamená: témy zo sveta mladých a prekvapujúce perspektívy. Učebnica navyše vychádza zo znalostí a skúseností, ktoré žiaci získali na vyučovaní prvého cudzieho jazyka a slovenčiny, čím podporuje a uľahčuje učenie ďalšieho cudzieho jazyka.

  • mierna progresia, systematická príprava na maturitu
  • extra pracovné listy pre diferencovanú výučbu s heterogénnymi skupinami (A1)
  • Digitales Videopaket s integrovanými pracovnými listami obsahuje výber najlepších videoklipov z učebníc Menschen a Schritte international neu vhodných pre žiakov stredných škôl
  • nové testy na overenie všetkých jazykových zručností (iba pre učiteľov na vyžiadanie u vydavateľa, píšte na rajnohova@hueber.cz)
  • zábavné kahoot kvízy na opakovanie gramatiky a slovnej zásoby každej lekcie

Titul je v ponuke v regionalizovanej slovenskej verzii.

Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.


Komponenty

  • učebnica s prac. zošitom
  • audio-CD k učebnici
  • i-učebnica (CD-ROM) (CZ)
  • i-učebnica s prac. zošitom (kód) (CZ)
  • digitales Videopaket (kód)

Online podpora pre učiteľov

vstupné testy
audio nahrávky k učebnici
transkripcie textov
riešenia úloh
metodická príručka

Zobraziť materiály
Tematické plány

Online podpora pre žiakov

audio nahrávky k učebnici a pracovnému zošitu
opakovacie testy
interaktívne cvičenia
audio nahrávky a kľúč k C-stranám v učebnici

Zobraziť materiály
Slovníčky na platforme Quizlet

Prospekty
Bonusy za nákup

Kahoot kvízy

Lekcia 16: gramatika gramatika slovná zásoba

Lekcia 17: gramatika slovná zásoba

Lekcia 18: gramatika slovná zásoba

Lekcia 19: gramatika slovná zásoba

Lekcia 20: gramatika slovná zásoba

Lekcia 21: gramatika slovná zásoba

Lekcia 22: gramatika slovná zásoba

Lekcia 23: gramatika slovná zásoba

Lekcia 24: gramatika slovná zásoba

Lekcia 25: gramatika slovná zásoba

Lekcia 26: gramatika slovná zásoba

Lekcia 27: gramatika slovná zásoba

Lekcia 28: gramatika slovná zásoba

Lekcia 29: gramatika slovná zásoba

Lekcia 30: gramatika slovná zásoba