national geographic learning logo

Všeobecné informácie


V National Geographic Learning prinášame svet do triedy a triedu k životu. Svet je úžasný, preto chceme, aby študenti angličtiny a ich učitelia zažili radosť a vzrušenie z učenia prostredníctvom našich príbehov, rozširovali si vedomosti a rozhľad.

Naše učebné materiály sú ilustrované zaujímavými autentickými fotografiami a dopĺňané pútavými videami National Geographic a TED z celého sveta, ktoré zobrazujú fascinujúcu rozmanitosť prírody, prostredí a kultúr a prinášajú podnetné a inšpiratívne myšlienky a nápady.

NGL vseobecne