cambridge logo

Všeobecné informácie


História vydavateľstva Cambridge University Press siaha do čias vlády Henryho VIII., ktorý udelil vydavateľstvu povolenie na tlač kníh v roku 1584. Cambridge University Press je zároveň historicky najstarším vydavateľstvom na svete a tvorí neoddeliteľnú súčasť Cambridgeskej university (University of Cambridge). V súčasnosti sa vo svete nachádza viac ako 50 pobočiek a vydavateľstvo publikuje viac ako 50 000 titulov rôznych typov a žánrov.

Na Slovensku Cambridge University Press pôsobí od roku 2007 a sústredí sa predovšetkým na šírenie učebníc anglického jazyka pre žiakov a študentov, ktorí sa učia angličtinu ako cudzí jazyk. Cambridge University Press publikuje učebnice pre najrôznejšie typy angličtiny a pre všetky jazykové úrovne. Vydavateľstvo zároveň spravuje alebo je zastúpené v rôznych medzinárodných projektoch, z ktorých najznámejšie sú CIC (Cambridge International Corpus) a EP (English Profile).

Slovenská pobočka vydavateľstva sídli v Bratislave na Panónskej ceste 6, v budove distribúcie jazykovej literatúry Oxico, ktoré má zároveň výhradné zastúpenie pre distribúciu jazykových materiálov Cambridge University Press na Slovensku.