Príspevok na učebnice cudzieho jazyka na stredných školách - info

Rok 2018
MŠVVaŠ SR poskytuje pre školský rok 2018/2019
príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 15 € pre:

 • žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií, SOŠ, špeciálnych stredných škôl
 • žiakov 7. a 8. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s výstupnou úrovňou B1/B2
 • a 3., 4. a 5. ročníka bilingválnych SŠ s výstupnou úrovňou C1.

 • Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených
  v zozname uverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR


  Našu ponuku titulov z nemeckého a anglického jazyka nájdete nižšie:

  PONUKA titulov AJ

  informatívne semináre - AJ
  PONUKA titulov NJ

  informatívne semináre - NJ