Príspevok na učebnice cudzieho jazyka 1. a 2. stupňa základných škôl – šk. rok 2020/21


Všetky informácie ohľadom príspevku na učebnice na šk. rok 2020/21 nájdete na stránke MŠVVaŠ SR:

Príspevok na učebnice pre šk. rok 2020/21
Zoznam schválených učebníc
Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky. cudzí jazyk
aktualizácia: 17.07.2020


Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete všetky potrebné informácie:

Našu aktualizovanú ponuku učebníc nájdete tu:

aktualizácia: 27.8.2020

Anglický jazyk

Ponuka
Cenník

Nemecký jazyk

Ponuka
Cenník

Franzúcsky jazyk

Cenník

Ruský jazyk

Cenník

Španielsky jazyk

Cenník