Príspevok na učebnice cudzieho jazyka 3. – 5. ročníka základných škôl – šk. rok 2020/21


Všetky informácie ohľadom príspevku na učebnice na šk. rok 2020/21 nájdete na stránke MŠVVaŠ SR:

Príspevok na učebnice pre šk. rok 2020/21
Zoznam schválených učebníc

Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete všetky potrebné informácie:

Našu ponuku učebníc nájdete tu:

Anglický jazyk

Ponuka
Cenník

Nemecký jazyk

Ponuka
Cenník

Franzúcsky jazyk

Cenník

Ruský jazyk

Cenník