Ukážky


SUBMARINO

pre 1. stupeň ZŠ

Submarino 0

Submarino 0

Submarino 1

Submarino 1

Submarino 2

Submarino 2

Submarino 3

Submarino 3

LA PANDILLA

pre 1. stupeň ZŠ (8-9 rokov)

La Pandilla 1

La Pandilla 1

COLEGA

pre základné školy, odporúčané pre 2.-5. ročník

Colega 1

Colega 1

SUPERDRAGO

pre 1. stupeň ZŠ (7-12 rokov)

Superdrago 1

Superdrago 1

Superdrago 2

Superdrago 2

Superdrago 3

Superdrago 3

Superdrago 4

Superdrago 4

CLAN7

pre 1. stupeň ZŠ (6-12 rokov)

Clan7 0

Clan7 inicial

Clan7 1

Clan7 1

Clan7 2

Clan7 2

Clan7 3

Clan7 3

Clan7 4

Clan7 4

CODIGO ELE

pre 2. stupeň ZŠ a viacročné gymnáziá

Codigo ELE 1

Codigo ELE 1

Codigo ELE 2

Codigo ELE 2

Codigo ELE 3

Codigo ELE 3

ESPACIO JOVEN 360

pre mládež, odporúčame najmä pre 8-ročné gymnáziá

Espacio joven 360 1

Nivel A1

Espacio joven 360 2

Nivel A2.1

Espacio joven 360 3

Nivel A2.2

Espacio joven 360 4

Nivel B1.1

Espacio joven 360 5

Nivel B1.2

ESPACIO JOVEN

pre mládež, odporúčame najmä pre 8-ročné gymnáziá

Espacio joven 1

Nivel A1

Espacio joven 2

Nivel A2.1

Espacio joven 3

Nivel A2.2

Espacio joven 4

Nivel B1.1

JOVEN.ES

pre mládež (11-15 rokov)

Joven.es 1

Nivel 1

COMPANEROS nueva edición

pre mládež (2. stupeň ZŠ)

Companeros nueva edición 1

Nivel A1

Companeros nueva edición 2

Nivel A2

Companeros nueva edición 3

Nivel B1.1

Companeros nueva edición 4

Nivel B1.2

ESPANOL POR SUPUESTO

pre stredné školy a dospelých

Espanol por supuesto 1

Nivel 1

Espanol por supuesto 2

Nivel 2

Espanol por supuesto 3

Nivel 3

Espanol por supuesto 4

Nivel 4

EMBARQUE

pre stredné školy a dospelých

Embarque 1

Embarque 1

Embarque 2

Embarque 2

Embarque 3

Embarque 3

Embarque 4

Embarque 4

VENTE

pre stredné školy (najmä gymnáziá) a dospelých

Vente 1

Vente 1

Vente 2

Vente 2

Vente 3

Vente 3

NUEVO ESPANOL EN MARCHA

pre stredné školy a dospelých

Nuevo espanol en marcha 1

Nivel 1

Nuevo espanol en marcha 2

Nivel 2

Nuevo espanol en marcha 3

Nivel 3

Nuevo espanol en marcha 4

Nivel 4

VÍA RÁPIDA

pre vysoké školy a intenzívne kurzy

Vía rápida

Nivel A1-B1

AULA INTERNACIONAL nueva edición

pre stredné školy a dospelých

Aula internacional 1

Nivel A1

Aula internacional 2

Nivel A2

Aula internacional 3

Nivel B1

Aula internacional 4

Nivel B2.1

Aula internacional 5

Nivel B2.2

NOS VEMOS

pre stredné školy a dospelých

Nos vemos 1

Nivel A1

Nos vemos 2

Nivel A2

Nos vemos 3

Nivel B1

NUEVO PRISMA

pre stredné školy a dospelých

Nuevo Prisma 1

Nivel A1

Nuevo Prisma 2

Nivel A2

Nuevo Prisma 3

Nivel B1

Nuevo Prisma 4

Nivel B2

Nuevo Prisma 5

Nivel C1

Nuevo Prisma 6

Nivel C2

TEMA A TEMA

pre stredné školy a dospelých

Tema a tema 1

Nivel B1

Tema a tema 2

Nivel B2

Tema a tema 3

Nivel C

ASÍ SE HABLA

praktická cvičebnica k učebnici Tema a tema

Así se habla 1

Nivel B1

Así se habla 2

Nivel B2

Así se habla 3

Nivel C

LAS CLAVES del nuevo DELE

učebnice na prípravu na skúšky DELE

Las claves del nuevo DELE 1

Nivel A1

Las claves del nuevo DELE 2

Nivel A2

Las claves del nuevo DELE 3

Nivel B1

Las claves del nuevo DELE 4

Nivel B2

Las claves del nuevo DELE 5

Nivel C1

EL CRONÓMETRO

kompletný prehľad a príprava na skúšky DELE

El cronómetro 1

Nivel A1

El cronómetro 2

Nivel A2

El cronómetro 3

Nivel B1

El cronómetro 4

Nivel B2

El cronómetro 5

Nivel C1

El cronómetro 6

Nivel C2

ESPECIAL DELE

príprava na skúšku DELE

Especial DELE 1

Nivel A2

Especial DELE 2

Nivel B1

Especial DELE 3

Nivel B2

PREPARACIÓN AL DELE

príprava na skúšku DELE

Preparación al DELE 3

Nivel B1

Cuadernos de GRAMÁTICA ESPANOLA

gramatické zošity - vysvetľujú, precvičujú a opakujú španielsku gramatiku danej úrovne

Cuadernos de gramática espanola 1

Nivel A1

Cuadernos de gramática espanola 2

Nivel A2

Cuadernos de gramática espanola 3

Nivel B1

GRAMÁTICA BÁSICA del estudiante de espanol

gramatika pre mládež i dospelých

Gramática básica

Nivel A1-B1

3 POR UNO REPASA

cvičebnice gramatiky a slovnej zásoby

3 por uno 1

Nivel A1

3 por uno 2

Nivel A2

3 por uno 3

Nivel B1

GRAMÁTICA DE USO DEL ESPANOL

praktické gramatiky v jednotlivých úrovniach

Gramática de uso del espanol

Nivel A1-B2

GRAMÁTICA EN CONTEXTO

učebnica gramatiky v kontexte

Gramática en contexto

Nivel A1-B2+

UNIVERSO GRAMATICAL

učebnica gramatiky s pracovnými listami

Universo gramatical

Nivel A1-B1

USO DE LA GRAMÁTICA ESPANOLA

cvičebnice gramatiky v troch úrovniach

Uso gramatica elemental

elemental

USO INTERACTIVO DEL VOCABULARIO

učebnice zamerané okrem gramatiky a slovnej zásoby aj na sociálne zručnosti, uplatňujú CLIL

Uso interactivo del vocabulario 2

Nivel B2-C2

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO

cvičebnice španielskej gramatiky na jednotlivých úrovniach

Competencia gramatical 4

Nivel B2

LAS FORMAS VERBALES

učebnica zameraná na precvičovanie slovies formou krátkych detektívnych príbehov

Las formas verbales

básico-intermedio

DIÁLOGOS Y RELATOS

doplnkový materiál na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby prostredníctvom príbehov a dialógov

Dialogos y relatos

Nivel A1-A2

CONVERSAR ES FÁCIL

doplnkový materiál zameraný na konverzáciu, rozvíja posluch s porozumením a ústny prejav

Conversar es fácil

Nivel A1-A2

TÚ Y YO

fotokopírovateľný materiál na rozvoj ústneho prejavu

Tu y yo A

Nivel A

Tu y yo B

Nivel B

Tu y yo C

Nivel C

CUADERNOS DE VACACIONES

prázdninový pracovný zošit pre deti a mládež (zopakovanie učiva)

Cuadernos de vacaciones

Cuadernos A1

HABLAR POR LOS CODOS

kniha španielskych frazeologizmov, slovných spojení a prísloví

Hablar por los codos

Hablar por los codos