Ukážky


LES PETITS LOUSTICS

pre deti predškolského veku

 Les Petits Loustics 1

Les Petits Loustics 1

 Les Petits Loustics 2

Les Petits Loustics 2

LES LOUSTICS

pre 1. stupeň ZŠ

 Les Loustics 1

Les Loustics 1

 Les Loustics 2

Les Loustics 2

 Les Loustics 3

Les Loustics 3

PASSE-PASSE

pre základné školy

Passe-passe 1

Passe-passe 1

Passe-passe 2

Passe-passe 2

Passe-passe 3

Passe-passe 3

ZIG ZAG+

pre základné školy

 Zig Zag+ 1

Zig Zag+ 1

  Zig Zag+ 2

Zig Zag+ 2

  Zig Zag+ 3

Zig Zag+ 3

LUDO ET SES AMIS

pre základné školy

 Ludo et ses amis 1

Ludo et ses amis 1

 Ludo et ses amis 2

Ludo et ses amis 2

 Ludo et ses amis 3

Ludo et ses amis 3

SUPER MAX

pre základné školy

 Super Max 1

Super Max 1

 Super Max 2

Super Max 2

TIP TOP!

pre základné školy

Tip top 1

Tip Top 1

Tip top 2

Tip Top 2

Tip top 3

Tip Top 3

ADOMANIA

pre mládež

 Adomania 1

Adomania 1

  Adomania 2

Adomania 2

  Adomania 3

Adomania 3

 Adomania 4

Adomania 4

NOUVEAU PIXEL

pre mládež

 Nouveau Pixel 1

Nouveau Pixel 1

  Nouveau Pixel 2

Nouveau Pixel 2

  Nouveau Pixel 3

Nouveau Pixel 3

 Nouveau Pixel 4

Nouveau Pixel 4

ÉCHO JUNIOR

pre mládež

 Écho junior 1

Écho junior 1

  Écho junior 2

Écho junior 2

  Écho junior 3

Écho junior 3

DÉCIBEL

pre mládež

Decibel 1

Décibel 1

Decibel 2

Décibel 2

Decibel 3

Décibel 3

Decibel 4

Décibel 4

ADOSPHERE

pre mládež

Adosphere 1

Adosphere 1

Adosphere 2

Adosphere 2

Adosphere 3

Adospehere 3

Adosphere 4

Adosphere 4

LE MAG

pre mládež

Le mag 1

Le Mag 1

Le mag 2

Le Mag 2

Le mag 3

Le Mag 3

Le mag 4

Le Mag 4

GÉNÉRATION

pre stredné školy

Generation 1

Génération A1

Generation 2

Génération A2

Generation 3

Génération B1

Generation 4

Génération B2

ÉCHO 2e

pre stredné školy (najmä gymnáziá) a dospelých

Echo 2e 1

Écho 2e 1

Echo 2e 2

Écho 2e 2

Echo 2e 3

Écho 2e 3

Echo 2e 4

Écho 2e 4

Echo 2e 5

Écho 2e 5

TENDANCES

pre stredné školy a dospelých

Tendances 1

Tendances 1

Tendances 2

Tendances 2

Tendances 3

Tendances 3

Tendances 4

Tendances 4

Tendances 5

Tendances 5

LE NOUVEAU TAXI

pre stredné školy a dospelých

Le nouveau taxi 1

Le nouveau taxi 1

Le nouveau taxi 2

Le nouveau taxi 2

Le nouveau taxi 3

Le nouveau taxi 3

TOTEM

pre stredné školy a dospelých

Totem 1

Totem 1

Totem 2

Totem 2

Totem 3

Totem 3

TEXTO

pre stredné školy a dospelých

Texto 1

Texto 1

Texto 2

Texto 2

Texto 3

Texto 3

L'ATELIER

pre stredné školy a dospelých

L'atelier 1

L'atelier A1

L'atelier 2

L'atelier A2

L'atelier 3

L'atelier B1

L'atelier 4

L'atelier B2

COSMOPOLITE

pre stredné školy a dospelých

Cosmopolite 1

Cosmopolite 1

Cosmopolite 2

Cosmopolite 2

Cosmopolite 3

Cosmopolite 3

Cosmopolite 4

Cosmopolite 4

Cosmopolite 5

Cosmopolite 5

ALTER EGO +

pre stredné školy a dospelých

Alter ego + 1

Alter ego + 1

Alter ego + 2

Alter ego + 2

Alter ego + 3

Alter ego + 3

Alter ego + 4

Alter ego + 4

AGENDA

pre stredné školy a dospelých

Agenda 1

Agenda 1

Agenda 2

Agenda 2

Agenda 3

Agenda 3

ALTER EGO

pre stredné školy a dospelých

Alter ego 1

Alter ego 1

Alter ego 2

Alter ego 2

Alter ego 3

Alter ego 3

Alter ego 4

Alter ego 4

Alter ego 5

Alter ego 5

ÉDITO

pre stredné školy a dospelých

Edito 1

Édito A1

Edito 2

Édito A2

Edito 3

Édito B1

Edito 4

Édito B2

Edito 5

Édito C1

SAISON

pre stredné školy a dospelých

Saison 1

Saison 1

Saison 2

Saison 2

Saison 3

Saison 3

Saison 4

Saison 4

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE

praktické cvičebnice gramatiky na jednotlivých úrovniach

Les 500 exercices de grammaire 1

Grammaire A1

Les 500 exercices de grammaire 2

Grammaire A2

Les 500 exercices de grammaire 3

Grammaire B1

Les 500 exercices de grammaire 4

Grammaire B2

LES 500 EXERCICES DE PHONÉTIQUE

praktické cvičebnice fonetiky na jednotlivých úrovniach

Les 500 exercices de phonétique 1

Phonétique A1/A2

Les 500 exercices de phonétique 2

Phonétique B1/B2

GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice gramatiky s efektívnym dvojstranovým systémom (výklad/cvičenia)

Grammaire progressive 1

Grammaire A1.1

Grammaire progressive 2

Grammaire A1

Grammaire progressive 3

Grammaire A2/B1

Grammaire progressive 4

Grammaire B1/B2

Grammaire progressive 5

Grammaire B2/C2

VOCABULAIRE PROGRESSIF DU FRANCAIS

cvičebnice slovnej zásoby s efektívnym dvojstranovým systémom (výklad/cvičenia)

Vocabulaire progressif 1

Vocabulaire A1.1

Vocabulaire progressif 2

Vocabulaire A1

Vocabulaire progressif 3

Vocabulaire A2/B1

Vocabulaire progressif 4

Vocabulaire B2/C1.1

Vocabulaire progressif 5

Vocabulaire C1/C2

COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice určené na zdokonaľovanie komunikačných schopností

Communication progressive 1

Communication A1.1

Communication progressive 2

Communication A1

Communication progressive 3

Communication A2/B1

Communication progressive 4

Communication B2/C1

Communication progressive 5

Communication C1/C2

LITTÉRATURE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice zamerané na francúzsku literatúru

Litterature progressive 1

Littérature A1/A2

Litterature progressive 2

Littérature B1/B2

Litterature progressive 3

Littérature B2/C1

PHONÉTIQUE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

cvičebnice zamerané na fonetiku

Phonétique progressive 1

Phonétique A1

Phonétique progressive 2

Phonétique A2/B2

Phonétique progressive 3

Phonétique B2/C1

CIVILISATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS

publikácie predstavujú Francúzsko a francúzsku spoločnosť a jej premeny

Civilisation progressive 1

Civilisation A1

Civilisation progressive 2

Civilisation A2/B1

GRAMMAIRE EN DIALOGUES

cvičebnice gramatiky

Grammaire en dialogues 1

Grammaire A1

Grammaire en dialogues 2

Grammaire A1/A2

Grammaire en dialogues 3

Grammaire B1

Grammaire en dialogues 4

Grammaire B2/C1

VOCABULAIRE EN DIALOGUES

cvičebnice slovnej zásoby

Vocabulaire en dialogues 1

Vocabulaire A1/A2

Vocabulaire en dialogues 2

Vocabulaire B1

COMMUNICATION / PHONÉTIQUE / LITTÉRATURE / CIVILISATION EN DIALOGUES

Communication en dialogues

Communication

Phonétique en dialogues

Phonétique

Littérature en dialogues

Littérature

Civilisation en dialogues

Civilisation

DELF PRIM

príprava na skúšku DELF

DELF Prim 1

DELF Prim A1.1

DELF Prim 2

DELF Prim A1

DELF ABC JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF ABC junior 1

DELF ABC junior A1

DELF ABC junior 2

DELF ABC junior A2

DELF ABC junior 3

DELF ABC junior B1

DELF ABC junior 4

DELF ABC junior B2

DELF JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF junior 1

DELF junior A1

DELF junior 2

DELF junior A2

DELF junior 3

DELF junior B1

DELF junior 4

DELF junior B2

DELF 100% RÉUSSITE SCOLAIRE ET JUNIOR

príprava na skúšku DELF

DELF reussite scolaire 1

DELF Junior A1

DELF reussite scolaire

DELF Junior A2

DELF reussite scolaire

DELF Junior B1

DELF reussite scolaire

DELF Junior B2

DELF ABC

príprava na skúšku DELF

DELF ABC 1

DELF ABC A1

DELF ABC 2

DELF ABC A2

DELF ABC 3

DELF ABC B1

DELF ABC 4

DELF ABC B2

DELF

príprava na skúšku DELF

DELF 1

DELF A1

DELF 2

DELF A2

DELF 3

DELF B1

DELF 4

DELF B2

DELF 100% RÉUSSITE

príprava na skúšku DELF / DALF

DELF 100% reussite 1

DELF A1

DELF 100% reussite 2

DELF A2

DELF 100% reussite 3

DELF B1

DELF 100% reussite 4

DELF B2

DELF 100% reussite 5

DELF C1/C2

ÉDITO PRO Francais professionnel

učebnice zamerané na francúzštinu v pracovnom prostredí

Edito pro

Édito Pro B1